<Resultaat 17 van 1419

>

Nevele den 17den februari 1890

Waarde Heer,

Zoudt U, voor de "Nieuwe Gids" eene naturalistische novelle van mij ter inzage willen ontvangen?[1] Zoo ja, wees zoo goed het mij te laten weten, ik zal U mijn werk opsturen.[2]

Hoogachtend,

uw d[ienaa]r

Cijriel Buysse

Annotations

[1] Het gaat om De biezenstekker. Die novelle zou inderdaad in De Nieuwe Gids verschijnen (jrg. V, nr. 5, 1 juni 1890, p. 186-212). Voor de betekenis van het woord 'biezenstekker', zie brief 45, noot 1.
[2] De enige teruggevonden reactie van Kloos op deze brief is brief 42.

Biographic notes

Buysse, Cyriel (Nevele, 1859-09-20 - Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.