<Resultaat 25 van 1419

>

Antw[erpen] 25/3 90

Vriend de Bom,

Van Cuyck is mij gisteren komen verzoeken Donderdag op het atelier van Luyten te komen,[1] hetgeen ik heb aangenomen.[2] Gij vraagt mij vandaag Woensdag te komen. Dezen laatsten dag heb ik zitting eener Commissie,[3] die misschien tot na 4 uren zal duren. Kan ik[,] dan kom ik Woensdag, zoo niet Donderdag, telkens tusschen 4 uren en halver vijf

T[otus ]T[uus]

Max Rooses

Annotations

[1] Hendrik Luyten woonde in de Kerkstraat nr. 125 te Antwerpen. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. II, nr. 1-2 (12 april 1891), p. 14.
[2] Het is mogelijk dat deze onderhandelingen met Luyten in verband stonden met de uitgave van een gedenkboek naar aanleiding van het jaarlijkse feest van de Antwerpse groep van het Taalverbond op 8 februari 1890. Zie brief 15.
[3] Max Rooses zetelde in heel wat commissies, zodat niet kan worden uitgemaakt welke hij hier bedoelt.

Biographic notes

Bom, Emmanuel de (Antwerpen, 1868-11-09 - Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Cuyck, Frans van (Antwerpen, 1857-06-04 - Antwerpen, 1952-10-21)

Leraar en letterkundige.

Luyten, Henry (Roermond, 1859-05-21 - Antwerpen, 1945-01-22)

Schilder.

Maandblad van het Taalverbond (1890 - 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Rooses, Max (Antwerpen, 1839-02-10 - Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Taalverbond (1887 - –, 1900)

Liberale vereniging.