<Resultaat 22 van 1419

>

Vriend de Bom

Mijne voorspraak is machteloos geweest. Uw stuk is mij teruggezonden met de aanmerking "niet geschikt voor de Courant"[1]

Rouwbeklag en groeten

Max Rooses

Ant[werpen] 26/2 90

Stormweer

Annotations

Biographic notes

Bom, Emmanuel de (Antwerpen, 1868-11-09 - Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844 - - )

Liberaal dagblad, na fusie in 1970 NRC-HANDELSBLAD.

Rooses, Max (Antwerpen, 1839-02-10 - Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.